Konkurs na najciekawsze prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2020 – etap szkolny

Szkolny etap konkursu na najciekawsze prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2020 został rozstrzygnięty.

Konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych został ogłoszony przez Rzecznika Praw Dziecka. Cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły wykazali się zaangażowaniem i kreatywnością. Zgodnie z regulaminem konkursu szkoła mogła przekazać tylko sześć prac, trzy w kategorii kl. I – IV i trzy w kategorii kl. V – VIII.

Komisja Konkursowa oceniła zgromadzone prace plastyczne uczniów klas I – VIII zgodnie z regulaminem konkursu. W wyborze prac komisja przyjęła następujące kryteria: graficzna atrakcyjność pracy plastycznej; powiązanie koncepcji plastycznej pracy z tematem praw dziecka, w szczególności z Konwencją ONZ o prawach dziecka; oryginalność, nowatorska koncepcja; format pracy oraz jej walory edukacyjne.

Komisja wyłoniła najciekawsze prace w dwóch kategoriach na etapie szkolnym, prace te zostały wysłane do Organizatora konkursu:

kategoria kl. I – IV:
Jan Wójcicki  klasa III
Wiktoria Jezioro  klasa III
Amelia Pachytel  klasa IV

kategoria kl. V – VIII:
Mateusz Frosztęga  klasa VI b
Julia Szarzyńska  klasa VII a
Julia Dziedzic  klasa VIII

 Z kolei komisja konkursowa powołana przez Rzecznika Praw Dziecka w każdej kategorii wiekowej wybierze po maksymalnie dwadzieścia najlepszych prac, które zostaną poddane szczegółowej ocenie w celu wybrania trzech laureatów i wyróżnień. Komisja ogłosi decyzję do dnia 4 stycznia 2021 r.

Naszym szkolnym laureatom gratulujemy i życzymy kolejnego sukcesu. Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy za włożony wysiłek i zaangażowanie.

Katarzyna Gaweł
pedagog szkolny

Comments are closed.

Skip to content