LAUREACI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Moja bezpieczna droga do i ze szkoły”

Konkurs został skierowany do uczniów klas I – IV szkoły podstawowej. Jego głównym celem była edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach. Konkurs cieszył się  dużym zainteresowaniem. Złożone prace plastyczne wykonane były różnymi technikami. Uczniowie, przedstawiając swoją drogę do szkoły, uwzględnili znaki drogowe, sygnalizatory świetlne, elementy odblaskowe oraz prawidłowe przejście przez ulicę.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce:  Alicja Burda  kl. I a
II miejsce:  Hanna Pyrek  kl. II
III miejsce:  Jan Rakoczy   kl. I b

Wyróżnienia:

Iga Sadowska kl. II,
Blanka Więcek kl. III,
Mateusz Leńczowski  kl. IV,
Sebastian Płaczkowiec kl. IV,
Daria Śmieszkiewicz  kl. IV

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie oraz jego laureatom serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy za zaangażowanie!
Organizatorzy

Comments are closed.

Skip to content