„Murarz własnej kariery” – warsztaty dla uczniów oddziału gimnazjalnego

Dnia 24 maja 2019 roku uczniowie z  klasy III G  uczestniczyli w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych przez specjalistę – doradcę zawodowego i pośrednika pracy – panią Jadwigę Kaczmarek z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Myślenicach.

Głównym celem spotkania było zwiększenie świadomości wśród młodzieży dotyczącej poznania i planowania możliwych ścieżek kariery zawodowej, a także możliwość lepszego poznania siebie i swoich predyspozycji.

Warsztaty obejmowały dwie jednostki lekcyjne, w pierwszej części uczniowie zapoznali się z metodami poszukiwania pracy. Omówili formy aktywnego poszukiwania pracy – od czego zacząć i na czym to polega? Zapoznali się z dostępnymi bazami danych zawierającymi aktualne oferty pracy. Otrzymali także wskazówki, jak przygotować skuteczne CV i list motywacyjny oraz jak powinna przebiegać rozmowa kwalifikacyjna.

W drugiej części spotkania uczniowie obejrzeli film oraz prezentację multimedialną nt. zawodów przyszłości. Dużym zaskoczeniem dla wszystkich była informacja, iż 65% obecnych uczniów szkoły podstawowej będzie kiedyś pracować w zawodach, których jeszcze dziś nie ma. Następnie uczniowie wspólnie z prowadzącą omówili barometry zawodów z naszego powiatu i województwa. Dokonali również rozpoznania swoich predyspozycji zawodowych i zainteresowań, wypełnili test, który może być pomocny w zaplanowaniu własnej ścieżki zawodowej.

Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do świadomych wyborów gimnazjalistów i będą dla nich wsparciem w planowaniu  przyszłości zawodowej.

Pedagog szkolny
Katarzyna Gaweł

Comments are closed.

Skip to content