NABÓR DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DYREKTOR ZPO W KRZYWACZCE INFORMUJE, ŻE NABÓR DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 ROZPOCZYNA SIĘ OD 7 MAJA 2018 R.  KARTĘ ZAPISU NALEŻY POBRAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY I ZWRÓCIĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 25 MAJA 2018 R.

Comments are closed.

Skip to content