„Nasze sukcesy i ważne przedsięwzięcia w ZPB ”

W ramach realizacji ZPB włączyliśmy  się do ogólnopolskiego programu „ Chronimy Dzieci”, realizującego politykę ochrony dzieci przed przemocą, inicjowanego przez MEN oraz Fundację Dzieci Niczyje, z którą aktywnie współpracujemy. Na potrzeby programu ustanowiliśmy i wprowadziliśmy w życie „ Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnianiem im bezpieczeństwa” i monitorowaliśmy zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci. Za wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem uzyskaliśmy Certyfikat „Chronimy Dzieci”, przyznawany w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” placówkom systemu oświaty realizującym Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Certyfikat jest ważny do dnia 31.05.2017r.

Popieramy działania Polskiego Centrum Programu Safer Internet ( PCPSI). W 2016r. przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie (nr OKBDI /1/16005).Co roku aktywnie włączamy się w ogólnopolskie obchody i konkursy związane z „Dniami Bezpiecznego Internetu”. Nasze lokalne inicjatywy, kampanie i happeningi są zauważane i doceniane przez organizatorów. W 2015r. znaleźliśmy się w gronie laureatów DBI i otrzymaliśmy licencję na program ochrony dzieci „Strażnik ucznia”.  W 2016 r. zostaliśmy zwycięzcami w skali ogólnopolskiej w konkursie DBI  i w nagrodę pozyskaliśmy dla szkoły tablicę interaktywną, która doposażyła nasze multimedialne zasoby.

Angażujemy się również w działania dotyczące ochrony praw dziecka. W 2015 r. aktywnie wsparliśmy inicjatywę pana Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka. Włączyliśmy się do konkursu „ Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka”. Nasza szkolna kampania realizowana pod hasłem „ Razem dla Praw Dziecka” spotkała się z życzliwym przyjęciem i zdobyła wyróżnienie.

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną dla wszystkich uczniów i rodziców, czego dowodem są powyższe nagrody i wyróżnienia. Aktywnie wspieramy ogólnopolskie wydarzenia, przedsięwzięcia i kampanie inicjowane na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Szkolny koordynator ZPB

Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content