Obchody Światowego Dnia Godności w Gimnazjum

Światowy Dzień Godności – to międzynarodowa inicjatywa propagująca ideę poszanowania godności jako fundamentalnego prawa człowieka. Tegoroczna polska edycja koncentruje się na rosnącym problemie hejtu i mowy nienawiści, a działania zostały objęte patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka. Wspólnie z gimnazjalistami wyraziliśmy wsparcie dla idei Światowego Dnia Godności i włączyliśmy się w projekt. Młodzież  uczestniczyła w zajęciach na temat: „Hejt i mowa nienawiści, a godność człowieka”. W czasie lekcji uczniowie rozmawiali i dzielili się doświadczeniami w obszarze hejtu, który dotyka nas wszystkich i uderza w godność każdego człowieka.  Celem zajęć było uwrażliwienie młodzieży na powszechny problem rosnącej kultury obrażania. Ponadto zadaniem przeprowadzonych lekcji było uświadomienie młodych ludzi, że każdy z nas ma możliwość zadbania o własną godność i godność innych poprzez podejmowane codziennie działania i wybór właściwego sposobu, w jaki używamy dostępnych środków komunikacji. Mamy nadzieję, że godność będzie podstawową wartością determinującą wszelkie działania młodych ludzi.

Pedagog

Katarzyna Gaweł

Comments are closed.

Skip to content