Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 2017

20 listopada 2017 roku uczniowie naszej szkoły swoją aktywnością wpisali się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka ustanowionego przez Sejm na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Dzień ten jest ściśle powiązany z obchodzonym 19 listopada Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Święta te apelują o aktywne promowanie praw dziecka i zapobieganie krzywdzeniu dzieci. W tym dniu została zorganizowana szkolna akcja „Znam swoje prawa” mająca na celu uświadomienie dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, nie zaniedbując równocześnie swoich obowiązków. W ramach akcji przygotowano plakaty edukacyjno – informacyjne, wspomniano o Januszu Korczaku, wielkim zwolenniku i polskim prekursorze działań na rzecz dzieci. Krótko omówiono również najważniejsze zapisy Konwencji Praw Dziecka. Uczniowie uczestniczyli w pogadankach i dyskusjach na temat praw i obowiązków. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także inicjatywa stworzenia symbolicznego „parasola ochronnego”, jaki Konwencja Praw Dziecka roztacza nad każdym ze swoich podopiecznych. Mamy świadomość, iż edukacja w zakresie praw dziecka jest bardzo ważna w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Świadome swoich praw dziecko jest świadomym obywatelem w dorosłym życiu.

Pedagodzy

K.Gaweł/M. Miś

 

Comments are closed.

Skip to content