Dobry start dla Twoich dzieci

Razem pracujemy na wykształcenie naszych dzieci

Zapraszamy do naszej szkoły

PODPISANIE UMÓW W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

Szanowni Państwo,

informujemy, że umowy w sprawie korzystania z usług Przedszkola Samorządowego w Krzywaczce na rok szkolny 2020/2021 należy podpisać w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie
od 29 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020r.

Z poważaniem
Mirosław Chmiel
Dyrektor ZPO w Krzywaczce


Szanowni Państwo
Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły
Drodzy Uczniowie

Serdecznie dziękuję Państwu za cały rok rzetelnej i sumiennej pracy, za zaangażowanie, wytrwałość oraz pasję. Za wysiłek i starania podejmowane przy realizacji nowych wyzwań, jakim było m. in. nauczanie na odległość.

Szczególne wyrazy podziękowania i szacunku składam Rodzicom za wyrozumiałość i współpracę ze szkołą oraz za pomoc w okresie ostatnich trzech miesięcy realizacji nauczania zdalnego.

Gratuluję Państwu osiągnięć zdobytych w tym trudnym roku szkolnym przez Wasze Dzieci. Szczególne gratulacje adresuję do uczniów, którzy odbiorą świadectwa z wyróżnieniem. Ósmoklasistom życzę sukcesów w szkołach średnich.

Przed nami – mimo pandemii – wakacje. Życzę przede wszystkim, by były zdrowe. Dbajcie o bezpieczeństwo swoje i innych. Odpoczywajcie i nabierajcie sił na nowy rok szkolny. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Do zobaczenia w szkole 1 września 2020 r.

Dyrektor
ZPO w Krzywaczce
Mirosław Chmiel
INFORMACJA

Dyrektor ZPO w Krzywaczce informuje o możliwości zwrotu nadpłaty za żywienie/koszty utrzymania za miesiąc marzec 2020 r. z powodu zamknięcia placówki wywołanego pandemią COVID-19. Zwroty będą dokonywane na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku złożonego do dnia 25.06.2020 r.

Załącznik:
Wniosek o zwrot nadpłaty


NABÓR DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2020/2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 można pobrać
w sekretariacie szkoły.

Kartę zapisu należy zwrócić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2020 r.

Z poważaniem
Mirosław Chmiel
Dyrektor ZPO w Krzywaczce


INFORMACJA

Dyrektor ZPO w Krzywaczce uprzejmie informuje, że z dniem 22 czerwca 2020 r. Przedszkole Samorządowe
w Krzywaczce wznawia działalność.


Skip to content