Dobry start dla Twoich dzieci

Razem pracujemy na wykształcenie naszych dzieci

Zapraszamy do naszej szkoły

Zawieszenie opłat w przedszkolach i szkołach

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Burmistrz Gminy Sułkowice informuje o podjętej decyzji w zakresie zawieszenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i szkół opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za…
Czytaj więcej

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w najbliższy poniedziałek (20.04.2020 r.) w godz. 09:00 – 11:00 będzie możliwość wypożyczenia z biblioteki szkolnej lektur dla kl. VI a oraz VI b zadanych na zajęciach języka polskiego.


INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce uprzejmie informuje, że:

15 kwietnia 2020 r.
Komisja Rekrutacyjna podała do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do I klasy Szkoły Podstawowej.

(Lista została wywieszona na tablicy przed wejściem do szkoły.)

16 i 17 kwietnia 2020 r.
Wszyscy Rodzice dzieci zakwalifikowanych do I klasy Szkoły Podstawowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2020
z dnia 31 stycznia 2020 r. zobowiązani są do złożenia pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do I klasy.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w/w potwierdzenie można złożyć w formie elektronicznej poprzez pobranie ze strony internetowej szkoły druku potwierdzenia, wypełnienie i przesyłanie zdjęcia dokumentu na adres e-mailowy: zpo_krzywaczka@wp.pl

Załącznik 1


INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce informuje, że  Sułkowicki Ośrodek Kultury jak co roku organizuje konkurs kartek i ozdób wielkanocnych. Wszystkie informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej https://www.sok.sulkowice.pl/news/#409

Skip to content