Dobry start dla Twoich dzieci

Razem pracujemy na wykształcenie naszych dzieci

Zapraszamy do naszej szkoły

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

Dnia 19 grudnia 2019 roku nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastyczno-technicznego pt.: „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”. Konkurs skierowany był do wychowanków świetlicy szkolnej. Komisja konkursowa zadecydowała o przyznaniu sześciu nagród. miejsce I Milena Świerczyńska klasa II , Wiktor Dybeł klasa III miejsce II Iga Sadowska  klasa I, Filip Ledniowski klasa I miejsce III Natalia Moskal klasa III,…
Czytaj więcej

„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje”
Jan Paweł II

 

Drodzy Darczyńcy!

Zakończyliśmy Akcję Charytatywną Świąteczna Paczka 2019. Jak co roku mogliśmy liczyć na Państwa wsparcie.
Z Waszą pomocą obdarowaliśmy kilkanaście samotnych osób i rodzin. Serdecznie dziękujemy za okazaną życzliwość i „Dar Serca”. W imieniu obdarowanych składamy Państwu świąteczne życzenia.

Księdzu Proboszczowi Zbigniewowi Drobnemu dziękujemy za współpracę.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice oraz Uczniowie
ZPO w Krzywaczce

Wycieczka klasy 4 do Krakowa

Wycieczka klas 5a i 5b do Bochni 05.12.2019-06.12.2019 (zwiedzanie i nocleg w kopalni soli, Muzeum Fishera oraz Muzeum Motyli)

Spotkania szkoleniowe w ramach projektu socjalnego „Skorzystaj z pomocy edukacyjnej”

27 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie szkoleniowe  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowane przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sułkowicach w ramach projektu socjalnego  „Skorzystaj z pomocy edukacyjnej”, którego celem jest podniesienie wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy. Szkolenia prowadziła  pani Irena Chądzyńska – pedagog i socjoterapeuta. Na spotkaniu obecna była…
Czytaj więcej

REGULAMIN KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA” 1. WARUNKI UCZESTNICTWA : Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas I-VI Szkoły Podstawowej uczęszczający na świetlicę szkolną. Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa. 2. CELE KONKURSU: rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów; stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;…
Czytaj więcej