Pasowanie na ucznia

Pierwszoklasiści z naszej szkoły są już pełnoprawnymi uczniami. W poniedziałek, 23 października 2017 r.  odbyło się pasowanie na ucznia.

Podczas uroczystości pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny, w którym wykazali się talentem recytatorskim i wokalnym.   Udowadniając tym samym, że zasługują na włączenie ich do społeczności szkolnej.  Następnie w obecności pana dyrektora Mirosława Chmiela, nauczycieli, kolegów ze starszych klas i swoich najbliższych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Uczniowie klasy pierwszej obiecali pilnie się uczyć, szanować rodziców, nauczycieli i kolegów oraz dbać o dobre imię szkoły. Po ślubowaniu przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego dokonała symbolicznego pasowania na ucznia a pan dyrektor wręczył dyplomy oraz życzył wielu sukcesów w nauce. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć dzieci udały się do klasy na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Anna Bochenek

 

Comments are closed.

Skip to content