Dobiega końca kolejny rok szkolny. Podobnie jak w zeszłym roku, uczniowie klasy II a brali czynny udział w kampanii „Ja, czytam”.  Czytali wybrane przez siebie książki, a następnie układali hasła reklamujące je oraz zachęcali innych do czytania. Wykonali ilustracje i okładki „ dotykowe” do baśni H. Ch. Andersena, kukiełki do przedstawienia na podstawie legendy „Stopka Królowej Jadwigi” oraz odgrywali na forum klasy scenki do wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima. Podsumowaniem tegorocznych działań była akcja pod hasłem „Poczytajmy!”.  Było to spotkanie, podczas którego uczniowie, wspólnie ze swoimi bliskimi, czytali wybrane utwory literackie.

Serdecznie dziękujemy za udział w akcji paniom: Marii Bartosz, Kindze Bróździe, Jolancie Długosz, Anecie Mroczek, Lucynie Starowicz oraz Laurze Sarzyńskiej.

mgr Agnieszka Pala

Comments are closed.

Skip to content