Regulamin cyklicznego konkursu ,,Zostań Poliglotą”

biblio1REGULAMIN CYKLICZNEGO KONKURSU BIBLIOTECZNEGO
„Zostań poliglotą”

1. Organizator: biblioteka szkolna

2. Cele konkursu:
• rozwijanie zainteresowań książką i biblioteką
• kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
• ćwiczenie systematyczności i obowiązkowości

3. Warunki udziału:
• Uczestnicy konkursu: uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej , I-III Gimnazjum
• Dwa razy w tygodniu będą się pojawiać wyrazy związane z książką i biblioteką.

BĄDŹ CZUJNY I SPOSTRZEGAWCZY!

• Wyrazy te należy przetłumaczyć na jak największą ilość języków
• Każde tłumaczenie musi zawierać notatkę z jakiego języka pochodzi
• Na odwrocie karteczki umieszczamy swoje imię i nazwisko oraz klasę
• Karteczki z tłumaczeniami zanosimy do biblioteki
• Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy oaz słodki upominek

4. Termin: październik 2015

Skip to content