Portfolio Tag: odblaskowa

Odblaskowa szkoła 2014

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym nasza Placówka przystąpiła do V edycji Konkursu Małopolskiego „Odblaskowa Szkoła” zorganizowanego przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz inne podmioty. Celem konkursu będzie podjęcie przez Szkołę różnorodnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym, a…
Czytaj więcej

Skip to content