Potwierdzenie woli zapisu dziecka

Informacja

Dyrektor ZPO im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce
uprzejmie informuje, że:
16 marca 2021r.
Komisja rekrutacyjna podała do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego na rok 2021/2022.
Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do złożenia potwierdzenia woli (załącznik)
w terminie od 17 marca do 18 marca 2021 r.
w wersji papierowej w sekretariacie lub drogą mailową.


Comments are closed.

Skip to content