PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ – WARSZTATY DLA UCZNIÓW KLAS V – VI

Dnia 27 maja 2019r. w naszej szkole gościliśmy panią Agnieszkę Eksner z Instytutu Rozwoju i Edukacji „PROGRES”, która przeprowadziła warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas V a, V b i VI pt.: „Profilaktyka uzależnień”.

Celem warsztatów było wsparcie dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami oraz wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i takie umiejętności, które pozwolą im dokonywać świadomych i odpowiedzialnych wyborów w przyszłości.

Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, w ramach których aktywnie brali udział w wykładach, pogadankach oraz proponowanych ćwiczeniach. Podczas zajęć uczniowie podjęli próbę zdefiniowania uzależnienia, omówili także rodzaje uzależnień (m.in. alkohol, nikotyna, energy drinki, komputer, telefon) oraz przyczyny sięgania po używki. W czasie ćwiczeń poznali sposoby, jak bezpiecznie radzić sobie z trudnymi emocjami, by nie dać się wciągnąć  w uzależnienie.

Warsztaty, według uczniów, były ciekawe i pouczające, wykazali się oni dużym zaangażowaniem i aktywnością.

Pedagog szkolny
mgr Katarzyna Gaweł


Comments are closed.

Skip to content