Program Profilaktyki zintegrowanej ARCHIPELAG SKARBÓW

W dniach 9 i 10 maja 2019r. uczniowie klas VII, VIII i III G uczestniczyli w realizacji programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów.

Program ten jest profesjonalnym i skutecznym programem profilaktycznym, wpisanym w ogólnopolski system działań rekomendowanych (więcej informacji na stronie: programyrekomendowane.pl), sygnowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Jego autorem jest dr Szymon Grzelak reprezentujący Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.

Program Archipelag Skarbów porusza szeroki zakres tematów istotnych z punktu widzenia nastolatka. Jest zbudowany wokół kluczowych tematów dotyczących okresu dojrzewania,  wspiera młodzież w poznawaniu i akceptacji siebie oraz wzmacnia kompetencje w zakresie asertywności.

W warstwie profilaktycznej, bazując na modelu zintegrowanym, program skutecznie oddziałuje w obszarze ograniczania ryzyka przemocy, uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne – pornografia), ograniczania ryzyka depresji i wspierania odpowiedzialnego podejścia do sfery seksualności.

Podmiotem realizującym projekt w naszej szkole była  Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld. W zamyśle autorów program Archipelag Skarbów® ma wspierać rodziców i nauczycieli w realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych. Dlatego też integralnym elementem programu było spotkanie z rodzicami, które odbyło się dnia 8 maja 2019r.  oraz szkolenie dla Rady Pedagogicznej zrealizowane 9 maja.

Dla uczniów klasy VII, VIII i III G program był prowadzony w formie dwudniowych warsztatów przez trzy i pół godziny, młodzież w tym czasie zamieniła się w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Uczniowie  otrzymali konkretne wskazówki, jak radzić sobie ze złością czy gniewem, jak przeciwstawiać się negatywnej presji rówieśników.

W czasie zajęć wykorzystywany był cały wachlarz  różnorodnych metod pracy z grupą m. in.  wykład, prezentacja multimedialna, dynamiczne ćwiczenia i różne formy aktywności młodzieży.

Warsztaty zakończyły się festiwalem twórczości  młodzieży. Chętni uczniowie z dnia na dzień przygotowali wiersze, rymowanki, plakaty, prezentacje multimedialne oraz domowe wypieki. Wszystkie prace były tematycznie związane z poruszaną podczas warsztatów tematyką.

Program Archipelag Skarbów prowadzony był przez zespół certyfikowanych trenerów. W naszej szkole gościliśmy panią Agnieszkę Łaś, pana Grzegorza Tokarczyka, pana Marcina Koziaka oraz pana Mirosława Strumińskiego, który poprowadził spotkanie dla rodziców.

Na zakończenie programu trenerzy zostawili adres e-mail, na który uczniowie mogą zgłaszać się zarówno ze swoimi uwagami dotyczącymi realizacji zajęć, jak i wszelkimi dodatkowymi pytaniami.
(archipelagskarbow@gmail.com).

Program spotkał się z pozytywnym przyjęciem, szczególnie uczniowie byli bardzo zaangażowani, aktywni i uważni. Swoją postawą i zachowaniem wykazali się dużą dojrzałością. Dziękujemy również rodzicom za  zaangażowanie i tak liczne przybycie na spotkanie z prelegentem, to dla nas niezwykle ważne, by wspólnie realizować trud pracy wychowawczej.

Pedagog szkolny
Katarzyna Gaweł

Comments are closed.

Skip to content