Projekt „Solidarność. Podaj dalej!”

W lutym i w marcu w klasach V B oraz VI podczas niektórych zajęć z wychowawcą, języka polskiego oraz plastyki realizować będziemy europejski program „Solidarność. Podaj dalej!” prowadzony przez Fundację Szkoła z klasą.

Program Solidarność. Podaj dalej! to projekt realizowany od 2016 roku równolegle we Francji, Chorwacji, Hiszpanii i Polsce. Opiera się na prostym pomyśle przypominającym ideę „wiadomości w butelce”.  Co roku, 21 marca, podczas Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją i Rasizmem młodzi ludzie wysyłają kartki pocztowe z  przekazem solidarności do losowo wybranych nieznajomych i liczą na ich odpowiedź.

Przed napisaniem kartek młodzi ludzie wraz ze swymi nauczycielami poruszają tematy związane z dyskryminacją, migracją, ubóstwem, rosnąca nietolerancją i różnymi formami wykluczenia. Uczą się analizować i interpretować współczesne fotografie, odkrywać różnorodne znaczenia, które za nimi stoją. Następnie uczą się wyrażać myśli i formułować tekst, biorąc udział w warsztatach pisarskich.

Solidarność. Podaj dalej! daje młodym ludziom impuls do refleksji na temat różnorodności i różnych form dyskryminacji, uczy analizowania obrazów, budzi ciekawość i zainteresowanie innymi, rozwija krytyczne myślenie i wyobraźnię. Uczy wypowiadać się otwarcie i dzielić się przemyśleniami, analizować własne uprzedzenia i stawiać im czoło. (tekst ze strony internetowej polskiego organizatora akcji – Fundacji „Szkoła z klasą”)

Szczegółowe informacje o programie, harmonogram działań oraz wykaz szkół biorących udział w tegorocznej edycji znaleźć można na stronie: https://www.szkolazklasa.org.pl/programy/solidarnosc-podajdalej/

Międzynarodowa strona projektu:  http://www.fraternity-card.eu/

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację programu w naszej szkole: mgr Małgorzata Susarska, mgr Tomasz Kukla

Comments are closed.

Skip to content