REGULAMIN KONKURSU „ NADAJ IMIĘ DLA DĘBU”

I. Temat konkursu

Konkurs polega na zaproponowaniu imienia dla dębu, który zostanie posadzony w  100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości przy ZPO w Krzywaczce.

II. Cele konkursu:

 1. Uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą;
 2. Pogłębienie wiedzy o historii Polski;
 3. Rozbudzanie zainteresowań przyrodą;
 4. Rozwijanie wyobraźni.

III.  Organizacja konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce.
 2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 12/273-00-30.
 3. Konkurs kierowany jest do uczniów ZPO w Krzywaczce oraz mieszkańców Krzywaczki.
 4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa w składzie:

Anna Bochenek – wicedyrektor ZPO  w Krzywaczce;
Agnieszka Rusek-Więcek – Członek Zarządu Rady Rodziców przy ZPO w Krzywaczce;
Tomasz Kukla – nauczyciel języka polskiego w ZPO w Krzywaczce;
Józef Dusza – Przewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Szkole przy ZPO w Krzywaczce.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie lub odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.

IV. Procedura konkursowa

 1. Konkurs jest dwuetapowy.
 2. Pierwszy etap konkursu polega na zgłoszeniu propozycji imienia dębu. Zgłoszeń należy dokonywać w dniach od 4 do 11 października 2018 roku do godziny 15.00. Ze zgłoszonych propozycji Komisja Konkursowa wybierze od 3 do 5 najciekawszych, które przejdą do drugiego etapu.
 3. W drugim etapie konkursu odbędzie się głosowanie na jedno z imion wybranych przez Komisję Konkursową . Głosy można oddawać w dniach 12 – 19 października 2018 roku, do godziny 15.00. W przypadku równej ilości głosów o kolejności miejsc rozstrzyga Komisja Konkursowa.
 4. Proponowane imię dębu wraz z krótkim 2 – 3 zdaniowym uzasadnieniem i danymi autora – imię, nazwisko, nr telefonu, mail można przesłać na adres zpo_krzywaczka@wp.pl (temat: Konkurs ) lub wrzucić do urny stojącej w sekretariacie szkoły.

V. Kryteria oceny

Ocenie będą podlegały:

1) trafność doboru imienia  dębu;
2) pomysłowość i oryginalność.

VI. Nagrody

 1. Organizator nagrodzi zwycięzców pierwszego etapu, czyli 3 – 5 osób, które złożą najciekawsze propozycje na imię dębu.
 2. Autor zwycięskiego imienia otrzyma nagrodę specjalną.

 

Comments are closed.

Skip to content