REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO „Pojazd uprzywilejowany”

Organizatorzy:
mgr Joanna Brózda, mgr Agnieszka Piechota

Cele:

  1. Pogłębianie wiedzy na temat pojazdów uprzywilejowanych.
  2. Utrwalanie znajomości numerów alarmowych.
  3. Wdrażanie do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.
  4. Kształtowanie postaw społecznych wśród dzieci.
  5. Rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych oraz rozbudzanie kreatywności
    i inwencji twórczej.
  6. Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodzinnym i zachęcanie do czerpania radości ze wspólnej aktywności.

Założenia konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Krzywaczce. Zadaniem uczestników jest stworzenie rodzinnej pracy plastycznej przedstawiającej wybrany pojazd uprzywilejowany, w formie przestrzennej. Wielkość pracy oraz użyte materiały są dowolne. Ważne aby na pojeździe w widocznym miejscu umieszczony był właściwy numer alarmowy. Prosimy aby praca została czytelnie podpisana (imię i nazwisko dziecka, wiek) oraz dostarczona do piątku 30 października 2020 roku.

Komisja oceniająca prace weźmie pod uwagę: zgodność z tematem,  pomysłowość, sposób wykonania (wykorzystane materiały) oraz ogólne wrażenia . Dodatkowym atutem będzie wykorzystanie materiałów z recyklingu.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej placówki po 30.10.2020r. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

Organizatorzy

Comments are closed.

Skip to content