REGULAMIN KONKURSU

„Mikołaje , Mikołajki – Święty Mikołaj moimi oczami”

Cele konkursu:

Celem konkursu jest  rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację postaci jednego z najpopularniejszych świętych chrześcijańskich, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych, a także  stworzenie dzieciom możliwości wymiany doświadczeń artystycznych.

Warunki uczestnictwa:

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Mikołaje, Mikołajki – Święty Mikołaj moimi oczami”.
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.
 • Każdy Autor może zgłosić do konkursu jeden projekt.
 • Forma wykonania prac : technika płaska lub przestrzenna.
 • Praca płaska musi być wykonana w formacie A3.
 • Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
 • Każda praca konkursowa na odwrocie powinna zawierać metryczkę (imię, nazwisko autora, klasa).
 • Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość.
 • Prace powinny być dostarczone do organizatora konkursu: p. A. Łabędź,
  M. Susarskiej, p. P. Jargiło, p. A. Piechoty  w terminie do 01.12.2017r.
 • Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac w dn.04.12. 2017 r.
 • Planowane jest przyznanie trzech nagród oraz dyplomów.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dn. 05.12.2017 r.

Comments are closed.

Skip to content