REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH 2020

Organizator: mgr Małgorzata Wątor

 1. Cele konkursu:
 • podtrzymanie tradycji świątecznego śpiewania;
 • popularyzacja polskich kolęd i pastorałek;
 • rozwijanie zamiłowania do śpiewu, jako jednej z form aktywności muzycznej;
 • prezentacja zdolności muzycznych dzieci oraz ich osiągnięć wokalnych;
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci.
 1. Adresaci konkursu:
 • uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Krzywaczce.
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
 • klasy I-III
 • klasy IV-VIII
 1. Warunki uczestnictwa:
 • konkurs jest przeznaczony dla solistów;
 • uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkęświąteczną z podkładem muzycznym lub żywym akompaniamentem instrumentów;
 • wykonywany utwór nie może być nagrany w studio nagraniowym. Należy go zrealizować z uwzględnieniem świątecznych elementów wystroju (np. choinka, strój, );
 • podkład muzyczny nie może zawierać nagranych innych głosów wokalnych niż wykonawca;
 • łączny czas nagrania nie może przekroczyć 5 minut;
 • nagranie należy przesłać do dnia 16.12.2020 roku włącznie w jeden z poniższych sposobów:
 • przesyłając nagranie konkursowe, należy je odpowiednio opisaći zamieścić informację o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacją jego zapisów (załącznik do regulaminu).
 1. W konkursie ocenie podlegać będą:
 • walory głosowe;
 • muzykalność i poczucie rytmu;
 • dykcja;
 • dobór repertuaru i interpretacja;
 • ogólny wyraz artystyczny.

Skład Komisji Konkursowej: mgr Anna Bochenek, mgr Agata Trzebońska-Szary, mgr Małgorzata Wątor

 1. Za zajęcie I, II, III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe, ocena celująca (cząstkowa) z muzyki, pochwała (uwaga pozytywna).
 2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 21.12.2020 r. (poniedziałek) na stronie internetowej Szkoły.
 3. Odbiór nagród odbędzie się po wcześniejszym uzgodnieniu zorganizatorem konkursu.

 Małgorzata Wątor

Comments are closed.

Skip to content