Regulamin szkolnego konkursu „Matematyczna ozdoba choinkowa”

Organizatorzy: Sabina Skupień, Małgorzata Kaleta 

1. Cele konkursu:

– rozwój wyobraźni przestrzennej uczestników, 

– rozbudzenie zainteresowań matematycznych uczniów, 

– podtrzymanie tradycji ręcznego wykonywania ozdób choinkowych 

2. Adresaci konkursu: 

uczniowie klas IV- VIII szkoły Podstawowej w Krzywaczce 

3. Warunki uczestnictwa:

  • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów, którzy samodzielnie mają wykonać ozdobę choinkową, która będzie bryłą matematyczną 
  • Każdy uczestnik konkursu wykonuje  samodzielnie jedną matematyczną ozdobę choinkową. 
  • Następnie robi  dwa zdjęcia wykonanej ozdoby ( na 1 zdjęciu musi być bryła wraz jej wykonawcą, drugie zdjęcie powinno zawierać bryłę w zbliżeniu) 
  • Zdjęcia wykonanych ozdób należy przesłać do dnia 21.12.2020 r. na adres email: sabina.skupien1989@gmail.com lub gosiakaleta232@gmail.com 
  • Przesyłane zdjęcia należy odpowiednio opisać (imię, nazwisko i klasa) 

4. W konkursie ocenie podlegać będą:

– zgodność z tematem konkursu ( czy wykonana ozdoba jest bryłą matematyczną?) 

– rozmiar bryły 

– estetyka i staranność wykonania 

– przestrzeganie warunków konkursu 

5. Za zajęcieI, II i III miejsca są przewidziane nagrody rzeczowe oraz ocena celująca (cząstkowa) z matematyki. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pochwały (uwagi pozytywne). 

Comments are closed.

Skip to content