Regulamin szkolnego konkursu „MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

 

 1. Postanowienia ogólne:
 • Konkurs realizowany jest w ramach działań z zakresu poradnictwa zawodowego.
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Krzywaczce.
 • Czas trwania konkursu: 19.05.2017 – 08.06.2017 r.
 • Organizator konkursu: Katarzyna Gaweł
 1. Cele konkursu:
 • Wdrażanie młodzieży do obserwacji otaczającej rzeczywistości  i podejmowania świadomych decyzji życiowych.
 • Promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcenie uczniów do aktywnego planowania swojej kariery zawodowej.
 • Motywowanie uczniów do rozwoju uzdolnień twórczych.
 1. Warunki przystąpienia do konkursu:
 • Przygotowanie jednej z niżej wymienionych form:
 • Plakat reklamowy  formatu  A3 w dowolnej technice plastycznej lub grafice komputerowej.
 • Ulotka (format dowolny).
 • Prezentacja multimedialna w programie PowerPoint.
 • Prace konkursowe powinny przedstawiać wybrany zawód, który uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości (zadania i czynności zawodowe, przedmiot pracy, atrybuty zawodu).
 1. Kryteria oceny:
 • Zgodność pracy z tematyką konkursu.
 • Kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu.
 • Poprawność merytoryczna informacji zamieszczonych w pracy konkursowej związanych z danym zawodem.
 • Staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne.
 1. Nagrody:
 • Dyplomy, pochwały oraz nagrody  za aktywny udział w konkursie.
 • Prace zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie oraz w internetowej fotogalerii.
 • Prace złożone na konkurs staną się własnością organizatora i będą wykorzystywane do zadań informacyjno – edukacyjnych organizowanych na terenie placówki.
 1. Ustalenia organizacyjne:

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Skip to content