Regulamin szkolnego konkursu plastycznego „Dobroczyńcy”

 1. Postanowienia ogólne:
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych
 • Tematyka prac winna nawiązywać do idei wolontariatu
 • Czas trwania konkursu: 01.12.2017 – 18.12.2017 r.
 • Organizatorzy konkursu: Małgorzata Miś, Katarzyna Gaweł
 1. Cele konkursu:
 • Promowanie i szerzenie idei wolontariatu, rozumianej jako pracy na rzecz innych
 • Kształtowanie postaw altruistycznych, w tym nauka szacunku i tolerancji dla drugiego człowieka
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nt. „Dobroczyńcy”
 • Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę
 • Prace mogą być wykonane na dowolnym formacie i dowolną techniką plastyczną
 1. Kryteria oceny prac:
 • Zgodność z tematyką konkursu
 • Kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu
 • Walory artystyczne i estetyka
 1. Zasady nagradzania:
 • Liczba laureatów: kl. I-III: 3 laureatów (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia; kl. IV-VI: 3 laureatów (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia; kl. VII SP, II G, III G: 3 laureatów (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia
 • Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w holu szkolnym oraz w fotogalerii na stronie zpokrzywaczka.pl
 1. Ustalenia organizacyjne:
 • Termin składania prac: 18.12.2017r.
 • Miejsce składania prac: gabinet pedagoga szkolnego

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Skip to content