Regulamin

Regulamin szkolnego konkursu promującego zdrowy styl życia

pod hasłem  „Trzymaj się zdrowo i sportowo!”

 1. Postanowienia ogólne:

 

 • Konkurs realizowany jest w ramach promocji zdrowego i aktywnego stylu życia.
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej oraz oddziału gimnazjalnego w Krzywaczce.
 • Czas trwania konkursu: 09.12.2018r. – 09.01.2019r.
 • Organizatorzy konkursu:  Małgorzata Miś, Katarzyna Gaweł
 1. Cele konkursu:

 

 • propagowanie zachowań prozdrowotnych;
 • promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród całej społeczności szkolnej;
 • aktywizacja uczniów do pogłębiania wiedzy nt. zdrowego stylu życia;
 • rozwijanie twórczości plastycznej uczniów.
 1. Warunek przystąpienia do konkursu:

 

 • Przygotowanie jednej z niżej wymienionych form:
 • Praca plastyczna: plakat formatu  A3 i większy, wykonany dowolną techniką plastyczną.
 • Komiks rysunkowy: format A4 lub A3, wykonany dowolną techniką plastyczną.
 • Wiersz/rymowanka.
 1. Kryteria oceny:

 

 • Zgodność pracy z tematyką konkursu.
 • Kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu.
 • Staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne.
 • Poprawność merytoryczna i językowa.
 1. Nagrody:

 

 • Dyplomy oraz drobne upominki.
 • Prace zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie oraz w internetowej fotogalerii.
 • Prace złożone na konkurs staną się własnością organizatora i będą wykorzystywane do zadań profilaktyczno – edukacyjnych organizowanych na terenie szkoły.
 1. Ustalenia organizacyjne:
 • Termin składania prac: 09.01.2019r.
 • Miejsce składania prac: gabinet pedagoga szkolnego.

Comments are closed.

Skip to content