Relacja z konkursów

W lutym i marcu uczniowie naszej placówki wzięli udział w dwóch gminnych konkursach z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Pierwszy z nich, Gminny Konkurs Interdyscyplinarny pt. „Ja to wiem”, został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Rudniku. W konkursie brało udział czternaścioro uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z Rudnika, Sułkowic, Biertowic i Krzywaczki. Szkołę Podstawową w Krzywaczce reprezentowali uczniowie z klasy VIII: Małgorzata Gonet, Aleksandra Pac, Aleksandra Świerczyńska i Julian Dworzycki.

Konkurs składał sie z dwóch części tj. praktycznej, która polegała na wykonaniu doświadczenia według instrukcji, przeprowadzeniu obserwacji i wyciągnięciu wniosków oraz teoretycznej, podczas której uczniowie rozwiązywali test i krzyżówkę. Ostatecznie w zmaganiach konkursowych Julian Dworzycki zajął III miejsce,  Aleksandra Świerczyńska – IV, Aleksandra Pac -V, a Małgorzata Gonet VII.

Drugi konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Sułkowicach. W konkursie biologicznym  pod hasłem „Okiem i uchem” wzięło udział dziesięć drużyn ze szkół podstawowych z całej Gminy Sułkowice, w tym dwie drużyny z naszej szkoły. Jedną  drużynę tworzyli uczniowie klasy III g: Wiktoria Leśniak, Anna Oliwa, Jakub Leńczowski i Tomasz Surówka, drugą uczniowie klasy VIII: Małgorzata Gonet, Aleksandra Pac, Julia Sołtys oraz Julian Dworzycki.

Zadaniem każdej drużyny było przygotowanie prezentacji multimedialnej nt. chorób narządu wzroku i słuchu, zbudowaniu modelu oka i ucha oraz wykazaniu się wiedzą z zakresu budowy i funkcjonowania układu nerwowego oraz narządów zmysłów.

Drużyna III g zajęła w tym konkursie drugie miejsce, a drużyna klasy VIII – trzecie miejsce.

Gratulacje!!!

Comments are closed.

Skip to content