Relacja z przebiegu Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Najwyższa wartość – Ojczyzna!”

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu.”

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość

 

Późnym popołudniem 5 listopada 2018 r. dwadzieścioro pięcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim, którego hasłem przewodnim stały się słowa Piotra Skargi: „Najwyższa wartość – Ojczyzna!”. Celem głównym tego wydarzenia było poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej poetów polskich, by w ten sposób pokazać literackie wzorce i wartości istotne w życiu człowieka. Wierzymy bowiem, że kontakt z twórczością patriotyczną pomaga kształtować odpowiednie postawy obywatelskie, wyróżniające się szacunkiem do przeszłości, tradycji, wyrażające także troskę o dobro naszego kraju. Przywołując utwory najwybitniejszych polskich poetów, chcieliśmy również uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zadaniem uczestników było przygotowanie recytacji dowolnego wiersza o tematyce patriotycznej autorstwa polskiego poety. Wychowankowie rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie klas: III – IV;
  • uczniowie klas: V – VI;
  • uczniowie klas: VII – VIII oraz III G.

Ich umiejętności interpretacyjne oceniała komisja w składzie:  wicedyrektor ZPO w Krzywaczce mgr Anna Bochenek, mgr Joanna Szafraniec, mgr Agata Trzebońska-Szary oraz mgr Małgorzata Wątor. Jury dokonało oceny poszczególnych wystąpień według następujących kryteriów: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie; interpretacja tekstu; kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. W każdej grupie wiekowej wyłoniono zwycięzców. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:

  • w kategorii uczniów klas: III – IV – zwyciężyły: Kornelia Kumala (kl. III) recytująca wiersz W. Bełzy Modlitwa polskiego dziewczęcia oraz Maria Łabno (kl. IV a) przedstawiająca utwór J. Słowackiego, O, Polsko moja! Tyś pierwsza światu…;
  • w kategorii uczniów klas: V – VI – zwyciężył Wiktor Chmiel (kl. V b) recytujący wiersz J. Słowackiego Hymn (Smutno mi, Boże!);
  • w kategorii uczniów klas: VII – VIII oraz III G – zwyciężył Jakub Dusza (kl. III G) przedstawiający utwór K. K. Baczyńskiego

Uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się w piątek 09.11.2018 r. podczas akademii z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

Organizatorzy:

mgr Joanna Szafraniec
mgr Agata Trzebońska-Szary
mgr Tomasz Kukla

Comments are closed.

Skip to content