Spotkania profilaktyczne/ pogadanki/warsztaty/prelekcje organizowane w ramach ZPB

 • Współpraca z Policją- realizacja założeń ogólnopolskiego programu profilaktycznego „ Zagrożenia w sieci. Profilaktyka, reagowanie”, w tym warsztaty profilaktyczne „ Cyberprzemoc oraz inne zagrożenia świata wirtualnego”, „Wyloguj się do życia”
 • Warsztaty profilaktyczne „ Profilaktyka uzależnień od dopalaczy i narkotyków
 • Prelekcja Policji „ Media pod kontrolą. Zagrożenia i szanse wirtualnej rzeczywistości. Odrzucenie rówieśnicze”
 • Warsztaty „Agresja i przemoc”
 • Warsztaty „Zagrożenia płynące z Internetu”
 • Warsztaty „Uzależnienia i napoje energetyzujące „
 • Pogadanka nt.” Przemoc, negatywny wpływ agresji na życie człowieka”
 • Warsztaty profilaktyczne” Porozmawiajmy o przemocy oraz o mechanizmach i siłach napędzających zachowania przemocowe”
 • Spotkanie profilaktyczne z udziałem pielęgniarki szkolnej” Porozmawiajmy o zdrowiu”
 • Warsztaty profilaktyczne” Porozmawiajmy o zażywaniu środków psychoaktywnych. Fakty, mity, pytania dotyczące uzależnień”
 • Spotkanie z lekarzem” Profilaktyka nowotworowa”
 • Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenia dla rodziców:

 • „Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Archipelag Skarbów”
 • „W którym świecie żyje twoje dziecko?- profilaktyka zagrożeń on-line”

 

Szkolny koordynator d.s. bezpieczeństwa

Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content