Spotkania szkoleniowe w ramach projektu socjalnego „Skorzystaj z pomocy edukacyjnej”

27 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie szkoleniowe  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowane przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sułkowicach w ramach projektu socjalnego  „Skorzystaj z pomocy edukacyjnej”, którego celem jest podniesienie wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy. Szkolenia prowadziła  pani Irena Chądzyńska – pedagog i socjoterapeuta.

Na spotkaniu obecna była również Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach – pani Józefa Bernecka oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice – pani Bernadetta Koźlak.

Pierwsza część spotkania zorganizowana została dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych naszej szkoły.  Tematem przewodnim tej części była  „ Przemocy w rodzinie – zagrożenie, skutki, konsekwencje”, zaś głównym celem było podnoszenie kompetencji  i umiejętności osób na co dzień pracujących w dziećmi w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy. Prelegentka udzieliła również wskazówek dotyczących odpowiedniego reagowania w przypadku podejrzenia przemocy i udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu.  W swoim wystąpieniu pani pedagog podkreślała, jak ogromne znaczenie ma nasza czujność, obserwacja i odpowiednie reagowanie. To wrażliwość i uważność wszystkich pracowników szkoły jest ogromnym sprzymierzeńcem w podejmowaniu działań ochronnych wobec dzieci krzywdzonych.

Kolejne spotkanie pod hasłem „Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży” odbyło się dla rodziców i poświęcone zostało głównie aktualnemu tematowi cyberprzemocy. Prowadząca udzielała rad i wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem w domu.  Podpowiadała rodzicom, na co zwracać uwagę, by ich dziecko nie zatraciło się w świecie wirtualnym, jakie mogą je tam spotkać zagrożenia  i  jak mądrze korzystać z sieci. W swoim wystąpieniu prelegentka podkreślała również, jak bardzo ważna jest prawidłowa relacja pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Relacja ta powinna być oparta na miłości, zrozumieniu, trosce i zapewnianiu dziecku poczucia bezpieczeństwa.

Wysoka frekwencja na tych spotkaniach, szczególnie rodziców naszych wychowanków, była dla nas niezwykle budująca.

Składamy również podziękowanie za organizację szkolenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sułkowicach.

Pedagog szkolny
Katarzyna Gaweł

Comments are closed.

Skip to content