• Styczen_2017
  • Styczeń_2017_1
  • Styczeń_2017_2
  • Styczeń_2017_4
  • Styczeń_2017_5
  • Styczeń_2017_7
  • Styczeń_2017_8
  • Styczeń_2017_9
  • Styczeń_2017_10

Styczeń w świetlicy szkolnej

Tematyka zajęć świetlicowych w styczniu skupiła się wokół zimy. Uczniowie uczestniczyli w pogadankach na temat zmian zachodzących w przyrodzie zimą, zwierząt i ich zachowań. Dzieci oglądały albumy ilustrujące krajobrazy i zwierzęta zimowe, czytały opowiadania na temat tej pory roku. Ponadto brały udział w zajęciach czytelniczych i ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W jej ramach dzieci przygotowały i zaprezentowały wybrane teksty literackie tj. baśnie i legendy III grupie przedszkolnej.  Uczniowie wzięli także czynny udział w szkolnej kampanii „Dni Bezpiecznego Internetu – lepszy Internet zależy od ciebie”.

A. Szary

Comments are closed.

Skip to content