Światowy Dzień Zdrowia 2017 „Depresja- porozmawiajmy o niej”

Zbliżają się obchody Światowego Dnia Zdrowia. Tegoroczne hasło brzmi: „Depresja- porozmawiajmy o niej”. Przekaz adresowany jest również do młodzieży nastoletniej. Głównym założeniem kampanii, w tym mediów informacyjnych jest zachęcanie uczniów do rozmów na temat własnych problemów emocjonalnych i psychospołecznych. Z tą tematyką zmierzymy się również i my. Na korytarzach szkolnych przygotowaliśmy dla uczniów gazetki tematyczne promujące zdrowie psychiczne. Na co dzień podczas naszej pracy profilaktyczno-wychowawczej wdrażamy zadania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego gminy Sułkowice, upowszechniamy wiedzę na temat higieny, wypoczynku, sposobów radzenia sobie ze stresem oraz walki z agresją i przemocą rówieśniczą. Monitorujemy zachowania uczniów, a w przypadkach zachowań budzących niepokój natychmiast interweniujemy. Pamiętamy i przypominamy uczniom , że depresji można skutecznie zapobiegać i można ją leczyć. Włączając się do ogólnopolskich obchodów pragniemy ponownie podjąć i rozszerzyć tematykę zaburzeń psychicznych uwzględniając potrzeby i specyfikę  poszczególnych klas.

Pedagog

Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content