Światowy Dzień Zdrowia

Projekt „Sport i zdrowie” w kl. II a

Kwiecień to miesiąc, w którym obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Dlatego właśnie, uczniowie kl. II a, pracowali przez cały ten miesiąc nad projektem „Sport i zdrowie”. W grupach wykonywali wybrane wcześniej zadania, a efekty swojej pracy prezentowali na forum klasy. Najważniejsze zadania to między innymi: przeprowadzenie wywiadu z wybraną przez siebie bliską osobą  lub pracownikiem naszej szkoły, przygotowanie rebusów, zagadek i krzyżówek związanych z tematem, wykonanie piramidy zdrowego żywienia, czy też proponowanie ćwiczeń śródlekcyjnych. Uczniowie uczestniczyli również w cyklu zajęć poświęconym zdrowemu stylowi życia, otyłości, cukrzycy oraz korzyściom płynącym z uprawiania sportu. Podsumowaniem pracy uczniów były: klasowy turniej sportowy, kanapki wiosenne, plakat „Sport to zdrowie”, plan miejsc do uprawiania różnych sportów na terenie naszej miejscowości oraz wyjazd na basen do Myślenic. Wszyscy uczniowie aktywnie pracowali nad projektem, sumiennie wykonywali powierzone im zadania i współpracowali między sobą.

Agnieszka Pala

Comments are closed.

Skip to content