Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 16 i 27 marca2017r. mieliśmy okazję gościć instruktorkę udzielania pierwszej pomocy, panią K.Szoch-Jędrys oraz wolontariuszy ze Szkoły Młodych Ratowników z Myślenic. Uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krzywaczce wzięli udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zarówno gimnazjaliści, jak i uczniowie klas IV –VI odbyli trzygodzinny kurs, którego celem było kształtowanie właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, wyrobienie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych, nabywanie umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych oraz pobudzenie świadomości i zaangażowania w sprawy związane z ratownictwem medycznym. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z działaniem defibrylatora AED oraz mieli okazję potrenować podstawowe umiejętności  z zakresu resuscytacji oddechowo – krążeniowej z wykorzystaniem fantomów przeznaczonych do nauki masażu serca i sztucznego oddychania.

Comments are closed.

Skip to content