Szkolna akcja profilaktyczno – edukacyjna pod hasłem: „Nasz głos: NIE! PAPIEROSOM”

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu obchodzony jest  zawsze w trzeci czwartek listopada. Dzień ten ma już ponad 40-letnią tradycję, w Polsce obchodzony jest od 1991 roku. Ideą tego dnia, jest zachęcanie palaczy do zerwania z nałogiem.

W szkole corocznie podejmujemy tę tematykę, mając na uwadze kształtowanie wśród dzieci  i młodzieży prawidłowych postaw zdrowotnych. Nasze działania antynikotynowe podejmowane w ramach szkolnej akcji mają dla nas bardzo ważny charakter, ukazują nie tylko zgubne skutki palenia, ale zwracają również uwagę na prawo dzieci do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Głównym celem akcji jest promocja zdrowego stylu życia oraz mody na niepalenie.

W ramach akcji prozdrowotnej uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pogadankach na temat zdrowotnych i społecznych skutków palenia papierosów, przygotowali transparenty oraz  plakaty edukacyjno – profilaktyczne na temat szkodliwości palenia. Na potrzeby szkolnej kampanii wykonali plakietki, które zostały rozdane wśród społeczności szkolnej wraz z ulotkami profilaktycznymi.

K.Gaweł/M. Miś

 

Comments are closed.

Skip to content