szkolna kampania informacyjna „Mam prawo do…”

Szkolna kampania edukacyjna „Mam prawo do…”

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 2018

Nie ma dzieci – są ludzie…

                        Janusz Korczak

Dzień 20 listopada został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. To dzień, w którym głośniej niż zwykle mówimy o prawach dziecka, przypominając, że są one niezbywalne i należy je zawsze respektować. W tym dniu chodzi            o refleksję nad naszymi prawami, dlatego wspólnie z uczniami zebraliśmy się, by przypomnieć sobie nasze prawa i obowiązki. W czasie szkolnej kampanii pod hasłem „Mam prawo do…” uczniowie uczestniczyli w pogadankach i dyskusjach na temat swoich praw, omówili najważniejsze zapisy Konwencji Praw Dziecka, która została uchwalona 20 listopada 1989 roku. Wspólnym wysiłkiem przygotowali plakat informacyjny przedstawiający prawa każdego dziecka, który został wyeksponowany na szkolnym korytarzu.

Mówiąc o prawach dziecka i godnym jego traktowaniu, nie możemy zapomnieć o równie ważnym święcie, obchodzonym 19 listopada, Międzynarodowym Dniu Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Społeczność szkolna również w te obchody wpisała się swoją aktywnością.

Każdego roku pamiętamy o tych dwóch świętach, gdyż dotyczą one niezwykle ważnych spraw. Ich celem jest uświadomienie najmłodszym, że mają swoje prawa i powinni wiedzieć, jak z nich korzystać. Dorosłym zaś przypominają, że muszą tych praw zawsze przestrzegać. W czasie tych dni głośno wołamy również o zapobieganie krzywdzeniu dzieci i zatrzymanie przemocy w rodzinie.

Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak w liście z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, skierował do dzieci następujące słowa […]” Nie zapominajcie proszę, że każdego człowieka, niezależnie od wieku, kraju pochodzenia, koloru skóry, czy wyznawanej religii, należy traktować z godnością i należnym mu szacunkiem. Proszę też, abyście pamiętali, że tam gdzie kończą się Wasze prawa, zaczynają się prawa drugiego człowieka i nie można, korzystając ze swoich praw,  naruszać praw drugiego człowieka. Życzę Wam wspaniałego, bezpiecznego i pogodnego dzieciństwa”.

Pedagodzy

Katarzyna Gaweł/Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content