Szkolny Konkurs Wiedzy o św. Jadwidze Królowej Polski

W pierwszej połowie kwietnia w naszej szkole odbyły się konkursy, których celem było propagowanie wiedzy o życiu i działalności św. Jadwigi Królowej Polski – patronki ZPO w Krzywaczce. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum po przestudiowaniu literatury musieli wykazać się nie tylko wiedzą na temat specyfiki czasów, w których żyła Andegawenka, ale także wyjaśnić, jakie ideały i wartości życiowe prezentowała. Konkurs odbywał się w dwóch odsłonach. Testy dostosowane były poziomem zarówno dla gimnazjalistów jak i uczniów szkoły podstawowej. Konkurs okazał się dobrym sposobem na kształtowanie szacunku wobec historii swojego państwa, rozwijanie pasji poznawczych i samokształcenie. Wyniki kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa:

  1. Wiktoria Leśniak – I miejsce
  2. Tomasz Surówka – II miejsce
  3. Filip Leśniak – III miejsce
  4. Julian Dworzycki – wyróżnienie

Gimnazjum:

  1. Paweł Surówka – I miejsce
  2. Kamila Dybeł – I miejsce
  3. Justyna Wąsek – III miejsce

Comments are closed.

Skip to content