Tag Archives: chronimy dzieci

„ Chronimy Dzieci”

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym nasza placówka włączyła się do ogólnopolskiego programu „ Chronimy Dzieci”, realizującego politykę ochrony dzieci przed przemocą. Inicjatorami tych działań są :Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Dzieci Niczyje, koordynatorzy Rządowego Programu „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” . Nasze zadania będą skoncentrowane na wdrażaniu standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Wsparciem w…
Czytaj więcej

Skip to content