Tag Archives: cyberprzemoc

” Bije tylko słaby”- Zaufaj tym, którzy chcą Ci pomóc

Gdzie szukać pomocy? Osoby uwikłane w problematykę przemocy domowej mogą zwrócić się do następujących osób i instytucji: Pedagog szkolny mgr Małgorzata Miś (członek Zespołu Interdyscyplinarnego) Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Sułkowice: (więcej…)
Czytaj więcej

„Cyberprzemoc- ciemna strona Sieci” Poradnik dla Rodziców

  Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) to przemoc z użyciem nowych mediów elektronicznych. Do cyberprzemocy zalicza się: - wyzywanie, straszenie , poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu komórkowego - robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie - podszywanie się pod kogoś w Sieci Ofiarami cyberprzemocy mogą być wszyscy użytkownicy Internetu,…
Czytaj więcej

Profilaktyka cyberprzemocy

  • zagrozenia w sieci
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

zagrozenia w sieciWspółczesne media powodują ,że cyberprzestrzeń staje się jedną z głównych płaszczyzn społecznego funkcjonowania. Nowe technologie niosą ze sobą wirtualne zagrożenia , m.in. cyberprzemoc, nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów, szkodliwe treści oraz uzależnienie od internetu i komputera. Liczne badania dowodzą, że problem ten jest wszechobecny.

„Powiedz STOP cyberprzemocy”

Cyberprzemoc staje się wyzwaniem dla współczesnej edukacji. Nasza Placówka włącza się również w programy i kampanie inicjujące walkę z zachowaniami cyberprzemocowymi i realizuje profilaktykę przy wsparciu Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach – koordynatora projektu „Zagrożenia w Sieci - profilaktyka, reagowanie”. Pedagog mgr M. Miś
Czytaj więcej

Skip to content