Tag Archives: dysleksja

„Prawa i obowiązki uczniów z dysleksją”

Istnieją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które wychodzą naprzeciw potrzebom uczniów dyslektycznych. Gwarantują one określone prawa i przywileje, jak również wyznaczają pewne obowiązki względem szkoły. Zapamiętajmy! Prawa uczniów z dysleksją to nie przywileje, ani zwolnienie od pracy, lecz stworzenie właściwych warunków do uczenia się dziecka i pracy nad swoim problemem Uczniowie dyslektyczni mają prawo: • do…
Czytaj więcej

„ Co to jest dysgrafia?- czyli o trudnej sztuce pisania

Dysgrafia ( agrafia), czyli trudności z pisaniem, to obok dysleksji i dysortografii częsta przyczyna problemów w szkole. Jeśli więc dziecko ma nieczytelne pismo, bardzo szybko męczy się przy pisaniu, a dodatkowo nie lubi malować lub rysować, należy zgłosić się do specjalisty, by wykluczyć to zaburzenie. Dysgrafia to częściowa lub całkowita utrata zdolności pisania poprawnego pod…
Czytaj więcej

DYSLEKSJA

  • Dysleksja2
  • Dysleksja1
  • Dysleksja3

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. W dysleksji mogą wystąpić zaburzenia mowy, uwagi, koncentracji i pamięci. Z dysleksją powiązane są na ogół następujące pojęcia:
• dysleksja – specyficzne trudności w czytaniu
• dysortografia – specyficzne trudności w pisaniu, przejawiające się popełnianiem różnego typu błędów, w tym ortograficznych
• dysgrafia – zniekształcenia strony graficznej pisma, brzydkie, niekaligraficzne pismo
• dyskalkulia – specyficzne trudności w rozwiązywaniu najprostszych nawet zadań matematycznych, np. trudności w dodawaniu czy mnożeniu

DEKALOG DLA RODZICÓW DZIECI DYSLEKTYCZNYCH wg prof. Marty Bogdanowicz

NIE - "nie czyń bliźniemu, co Tobie niemiłe". • Nie traktuj dziecka jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego. • Nie karz, nie wyśmiewaj w nadziei, że zmobilizujesz je to do pracy. • Nie łudź się, że dziecko "samo z tego wyrośnie", "weźmie się w garść", „że ktoś je z tego "wyleczy". • Nie spodziewaj…
Czytaj więcej

„ Z gabinetu terapeuty”

" Z gabinetu terapeuty" We współczesnej edukacji eksponuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną, której podstawę stanowi odpowiednio postawiona diagnoza psychopedagogiczna, wskazująca formy działań i zalecenia do trafnego i skutecznego udzielania pomocy (Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. Poz. 532) Nie…
Czytaj więcej

Skip to content