Tag Archives: fundacja dzieci niczyje

„Dajemy Dzieciom Siłę”

Od lat konsekwentnie rozszerzamy zakres naszej aktywności, uwzględniając coraz więcej obszarów ochrony dzieci. Dążymy do tego, aby wszyscy uczniowie z naszej placówki mieli bezpieczne dzieciństwo i byli traktowani z godnością i szacunkiem. Chronimy małoletnich przed krzywdzeniem i edukujemy po to, aby znali swoje prawa. Współpracujemy z Fundacją Dzieci Niczyje, która nie zmieniając swojej dotychczasowej misji…
Czytaj więcej

Skip to content