Tag Archives: kampania dzieci pod parasolem prawa

„ Dzieci pod parasolem prawa”

Kampania na rzecz profilaktyki przemocy „ Dzieci pod parasolem prawa” już za nami. Zadanie to wpisało się w Ogólnopolski Program „ Chronimy Dzieci”, którego jesteśmy realizatorami. Na potrzeby akcji zaangażowaliśmy całą społeczność uczniowską. W klasach przeprowadzono zajęcia informacyjno-edukacyjne dotyczące podstawowej wiedzy na temat sposobów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt pomocy ofiarom,…
Czytaj więcej

Skip to content