Tag Archives: mobbing rowiesniczy

„ Rówieśniczy oprawcy- mobbing w wydaniu szkolnym”

Mobbing- to długotrwałe i wielokrotne prześladowanie, dręczenie, szykanowanie, przemoc wobec kolegów i koleżanek w szkole. To negatywne działanie rozumiane jako : chęć sprawienia komuś przykrości, wyrządzenia krzywdy, groźby, złośliwości, agresja fizyczna, wrogie gesty bądź unikanie. Mobbing bezpośredni- to otwarte ataki ukierunkowane na ofiarę ( kontakt osobisty). Mobbing pośredni- to ukryty atak, np. nie dopuszczanie ofiary…
Czytaj więcej

Skip to content