Tag Archives: prawa dziecka rzecznik

„ Dzieci to też ludzie, którym przysługują prawa”- informacje o Rzeczniku Praw Dziecka

Pamiętajmy ,że podmiotem troski Rzecznika są wszystkie dzieci. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży Praw Dziecka, a w szczególności: prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych i prawa do nauki. Zadania Rzecznika: • zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. •…
Czytaj więcej

Skip to content