Tag Archives: spotkanie ze strażą miejska

„ Bądźmy Bezpieczni”- spotkanie profilaktyczne z przedstawicielami Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Spotkanie profilaktyczno-informacyjne z przedstawicielami Straży Miejskiej Miasta Krakowa –to jedna z naszych bieżących inicjatyw, propagujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Projekt skierowany był do uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Prelegentami byli : starszy strażnik Maciej Necel oraz młodszy strażnik Roman Banasik. Nadrzędnym celem zrealizowanych warsztatów było przypomnienie i utrwalenie podstawowych przepisów obowiązujących każdego uczestnika ruchu drogowego, ze szczególnym…
Czytaj więcej

Skip to content