Tag Archives: wychowanie bez przemocy

„ Wychowanie bez przemocy”

Każdy z nas, będąc rodzicem wypracowuje własny styl wychowania. Należy jednak pamiętać, że podstawą zbudowania pozytywnej więzi z dzieckiem jest wychowanie bez przemocy. Eksperci do spraw wychowania udowadniają ,że można wychować dziecko bez klapsów, krzyków i potrząsania. Instytucją sprawującą pieczę nad problemem przemocy wobec dziecka jest Fundacja Dzieci Niczyje. Na stronach fundacji www.fdn.pl znajdziecie Państwo…
Czytaj więcej

Skip to content