Tag Archives: ZPb krzywaczka dzialania priorytetowe

Działania priorytetowe realizowane w Gimnazjum w ramach ZPB

Poprawa infrastruktury na zewnątrz i wewnątrz szkoły. Utrzymanie wizerunku szkoły bezpiecznej i przyjaznej uczniom oraz rodzicom Wzmacnianie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w drodze do/ze szkoły oraz na terenie szkoły Wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Podejmowanie działań edukacyjno-wychowawczych na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów, w tym profilaktyka uzależnień ( prewencja przed uzależnieniami od środków psychoaktywnych, alkoholu, narkotyków,…
Czytaj więcej

Skip to content