Dyrektor ZPO w Krzywaczce dziękuje Panu Andrzejowi Lasoniowi za nieodpłatne wykonanie i montaż okna do świetlicy szkolnej.

mgr Mirosław Chmiel,

Skip to content