Dyrektor szkoły serdecznie dziękuje pp. Aleksandrowi i Leszkowi Lisowskim za nieodpłatne wykonanie dla Szkoły funkcjonalnych i bardzo estetycznych stojaków na mapy, do sali geograficzno-historycznej.

 

mgr Mirosław Chmiel ,

Skip to content