Dyrektor oraz chór Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce dziękują księdzu proboszczowi Zbigniewowi Drobnemu i pp. Marii i Januszowi Szewczykom za sfinansowanie zakupu strojów dla chóru gimnazjum.

mgr Mirosław Chmiel ,

Skip to content