Życzenia świątecznePrzedszkole nieczynneWniosek o zwrot nadpłaty za żywieniePedagog szkolnyNauczanie zdalne I-IIIMicrosoft Teams12 i 13 listopada

Szanowni Rodzice uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej,

od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III przystąpią do realizacji nauki w tradycyjnej formie kształcenia. Szczegółowe informacje zostaną  Państwu przekazane  przez dziennik elektroniczny.

Szanowni Rodzice

Dyrektor ZPO w Krzywaczce uprzejmie informuje, że  zgodnie z projektem organizacyjnym na rok szkolny 2020/2021 w dniu 24 grudnia 2020 r. (tj. czwartek) Przedszkole Samorządowe będzie nieczynne.


INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce informuje
o konieczności złożenia wniosku o zwrot nadpłaty za żywienie za październik i listopad 2020 r. Wnioski należy składać do 11 grudnia 2020 r. do godziny 12.00 w sekretariacie szkoły.

Wzór wniosku


Dyrektor ZPO w Krzywaczce informuje, że w okresie nauki zdalnej pedagog szkolny prowadzi konsultacje dla uczniów i rodziców na terenie szkoły w dniach:

poniedziałek: 14.00 – 15.00
środa: 10.00 – 13.00
piątek:  10.00 – 13.00


Dyrektor ZPO informuje, że od dnia 9 listopada 2020 r. do 14 listopada 2020 r. zajęcia dla oddziału IV Przedszkola Samorządowego w Krzywaczce będą się odbywać w trybie zdalnym.

Decyzja została podjęta na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Myślenicach z dnia 9 listopada 2020 r.


Szanowni Państwo,

od poniedziałku 9 listopada 2020 r. uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną.
Szczegółowe informacje zostaną wysłane przez wychowawców na dziennik elektroniczny.


 

Platforma  Microsoft Teams dla uczniów klasy 1-3

strona logowania: https://www.office.com/

W razie problemów proszę kontaktować się na email:  pomoc@zpokrzywaczka.onmicrosoft.com

 

Korzystamy z aplikacji Teams.

Oglądnij podane niżej filmy, a dowiesz się jak  posługiwać się platformą Teams i jak przesyłać zadania.

Obsługa Microsoft Teams z poziomu ucznia

https://www.youtube.com/watch?v=FRAjhDD0Ws4&ab_channel=MarcinWo

Jak odrabiać pracę domową w Microsoft Teams

https://www.youtube.com/watch?v=XtbywQjW5OQ


 

Dyrektor ZPO w Krzywaczce informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) dni 12 i 13 listopada
(tj. czwartek i piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Mirosław Chmiel
Dyrektor ZPO w Krzywaczce


 

Szanowni  Rodzice

Dyrektor ZPO w Krzywaczce informuje,

że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870

z dniem 26 października wprowadza się następującą organizację pracy ZPO :

 1. Przedszkole Samorządowe sprawuje opiekę na dotychczasowych zasadach, w godzinach 7:00 – 17:00.
 2. Uczniowie klas I – III odbywają naukę w szkole , w przydzielonych salach lekcyjnych, wg dotychczasowego podziału lekcji.
 3. Świetlica szkolna sprawuje opiekę na dotychczasowych zasadach, w godzinach 7:30 – 17:00.
 4. Stołówka szkolna wydaje obiady dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I – III przebywających w szkole.
 5. Nauczanie zdalne obowiązuje uczniów klas IV – VIII począwszy od 26 października 2020 roku z uwzględnieniem następujących zasad:
  • Lekcje prowadzone są w/g  obowiązującego podziału godzin z obowiązującym w szkole rozkładem przerw międzylekcyjnych;
  • Lekcje prowadzone będą na platformie MS Teams;
  • Podstawowym kanałem informacyjnym pozostaje dziennik elektroniczny.

 

 

Dyrektor ZPO w Krzywaczce
Mirosław Chmiel

Skip to content