Dni wolne od zajęćBADANIE ANKIETOWE „PROGRAM DLA SZKÓŁ”Świetlica szkolna i stołówkaBezpieczny powrót do szkołyProcedura bezpieczeństwa pandemii COVID PSProcedura bezpieczeństwa COVID-19PODPISANIE UMÓW W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce uprzejmie informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla szkoły podstawowej:

12 XI
13 XI
4 I
5 I
25 V
26 V
27 V
4 VI


Świetlica szkolna i stołówka

Dyrektor ZPO w Krzywaczce informuje, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego rozpoczyna działalność świetlica szkolna oraz stołówka.ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły 31 lipca 2020 r. w godzinach od 8:00 do 14:00


PODPISANIE UMÓW W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

Szanowni Państwo,

informujemy, że umowy w sprawie korzystania z usług Przedszkola Samorządowego w Krzywaczce na rok szkolny 2020/2021 należy podpisać w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie
od 29 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020r.

Z poważaniem
Mirosław Chmiel
Dyrektor ZPO w Krzywaczce


Szanowni Państwo
Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły
Drodzy Uczniowie

Serdecznie dziękuję Państwu za cały rok rzetelnej i sumiennej pracy, za zaangażowanie, wytrwałość oraz pasję. Za wysiłek i starania podejmowane przy realizacji nowych wyzwań, jakim było m. in. nauczanie na odległość.

Szczególne wyrazy podziękowania i szacunku składam Rodzicom za wyrozumiałość i współpracę ze szkołą oraz za pomoc w okresie ostatnich trzech miesięcy realizacji nauczania zdalnego.

Gratuluję Państwu osiągnięć zdobytych w tym trudnym roku szkolnym przez Wasze Dzieci. Szczególne gratulacje adresuję do uczniów, którzy odbiorą świadectwa z wyróżnieniem. Ósmoklasistom życzę sukcesów w szkołach średnich.

Przed nami – mimo pandemii – wakacje. Życzę przede wszystkim, by były zdrowe. Dbajcie o bezpieczeństwo swoje i innych. Odpoczywajcie i nabierajcie sił na nowy rok szkolny. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Do zobaczenia w szkole 1 września 2020 r.

Dyrektor
ZPO w Krzywaczce
Mirosław Chmiel


Skip to content