Pedagog-konsultacjeRekolekcje w klasach I-IIIREKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZYWACZCEGminny Konkurs WielkanocnyPotwierdzenie woli zapisu dzieckaPodziękowaniaProgram dla szkół


Szanowni Rodzice

Dyrektor ZPO w Krzywaczce informuje, że w dniach
14-15 kwietnia2021r,
należy złożyć potwierdzenie woli przyjęcia ucznia do klasy I szkoły
podstawowej w formie pisemnego oświadczenia.

Z poważaniem
Dyrektor ZPO
Mirosław ChmielZ przyjemnością informujemy, że uczennica klasy VIII Emilia Janowska otrzymała tytuł laureata Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego, którego etap wojewódzki odbył się 3 marca 2021 r. w Krakowie. Nasza wychowanka znalazła się w gronie najlepszych uczniów w Małopolsce i zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymuje najwyższy wynik punktowy z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Emilce oraz jej rodzicom składamy serdeczne gratulacje.


Dyrektor ZPO w Krzywaczce informuje, że pedagog szkolny prowadzi porady i konsultacje dla uczniów i rodziców  zgodnie z harmonogramem:

poniedziałek: 10.00 – 11.45, 12.30 -14.30
wtorek: 10.00 – 12.30
środa: 10.00 –11.45, 13.40 – 15.00
czwartek: 10.00 – 12.40
piątek: 9.30 – 11.45

Pedagog szkolny jest dostępny pod nr tel. 796 026 176, można kontaktować się również poprzez dziennik elektroniczny lub platformę Microsoft Teams.


Informacja

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego w klasach I-III uległ zmianie harmonogram rekolekcji dla tych klas. W poniedziałek, wtorek i środę rekolekcje będą transmitowane online z Kościoła Parafialnego o godzinie 13.00
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Parafii w Krzywaczce.


REKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZYWACZCE


Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. św. Jadwigi Królowej Polski
w Krzywaczce informuje, że rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej
w Krzywaczce na rok szkolny 2021/2022 dla dzieci spoza obwodu odbywać
się będzie w terminie od 15.03.2021 r. do 26.03.2021 r.

Rodzice są zobowiązani do okazania: dowodu osobistego, aktu urodzenia
dziecka (do wglądu), zaświadczenia z przedszkola o spełnieniu
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do Szkoły Podstawowej w Krzywaczce


Informacja

Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny, na wniosek organizatorów regionalnych Konkursu, przesuwa termin zawodów Konkursu na dzień 22 kwietnia 2021 r.


Informacja

Dyrektor ZPO im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce
uprzejmie informuje, że:
16 marca 2021r.
Komisja rekrutacyjna podała do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego na rok 2021/2022.
Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do złożenia potwierdzenia woli (załącznik)
w terminie od 17 marca do 18 marca 2021 r.
w wersji papierowej w sekretariacie lub drogą mailową.


Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom dzieci z oddziału II „Pszczółki”, za zakup oczyszczacza powietrza.

Ta piękna inicjatywa jest wyrazem wsparcia i niezwykłego zaangażowania w rozwój naszego przedszkola. Wierzymy, że wspólne działania podejmowane na rzecz naszej placówki przynoszą wspaniałe efekty.

mgr Agnieszka Piechota
Wychowawca oddziału II

mgr Mirosław Chmiel
Dyrektor ZPO w Krzywaczce

Skip to content