„ Uczymy się ratować”

  • OD53
  • OD54
  • OD55
  • OD56
  • OD57
  • OD58
  • OD59
  • OD60

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzywaczce zostali przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Wykorzystano wykład nauczyciela, filmy instruktażowo-edukacyjne, fantomy oraz inne materiały dydaktyczne. Celem szkolenia była nauka postępowania ratowniczego w pierwszej pomocy oraz kształtowanie właściwych postaw u dzieci w sytuacji zagrożenia życia. Omówiono i przećwiczono praktycznie: pozycję bezpieczną, boczną ,resuscytację krążeniowo-oddechową, tamowanie krwawień, a także zachowanie i powiadamianie o wypadku służb medycznych. Wyjaśniono podstawowe wyposażenie apteczki pomocy doraźnej, a także utrwalono znajomość numerów telefonów alarmowych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkolenia.

M.Miś

Comments are closed.

Skip to content